Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Bariery utrudniające wyjście z rynku

Wyraz bariera oznacza w istocie „wydłużoną konstrukcję wzniesioną w charakterze przeszkody lub osłony”. Przez analogię termin ten w odniesieniu do działalności gospodarczej oznacza tworzenie przeszkód, które zapobiegają pojawieniu się nowych konkurentów lub też uniemożliwiają istniejącym konkurentom wycofanie się z rynku.

Wzniesienie barier jest częścią walki o uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Charakter tych barier może być różny. Tradycyjnie wiążą się one z zagadnieniem dużej kapitałochlonności. W przypadku linii lotniczych bariera polega na konieczości posiadania koncesji i dysponowania olbrzymimi sumami kapitału. W odniesieniu do wielu typów firm doradczych również wiadomo na czym ta bariera polega. W przypadku handlu detalicznego jest to lokalizacja sklepu lub pewne inne postaci przewagi konkurencyjnej, z którymi trudno jest się uporać konkurentom. Bariery tego typu są nazywane barierami utrudniającymi wejście na rynek: wybrane przykłady są podane niżej.

W wielu gałęziach przemysłu bariery utrudniające wyjście z rynku stanowią poważną przeszkodę w uzyskaniu długookresowej rentowności. Światowy przemysł stoczniowy stanowi klasyczny przykład. Wiele narodów wybudowało potężne stocznie i zainwestowało w nie miliony dolarów. W sytuacji gdy wystąpi nadwyżka mocy produkcyjnych inwestorzy walczą niezwykle zawzięcie o utrzymanie przedsiębiorstw. W wyniku tych poczynań zdolności produkcyjne nie zmniejszają się wystarczająco szybko, aby umożliwić komukolwiek uzyskanie zysku. Podobna sytuacja zaistniała w przemyśle stalowym. Prawdopodobnie już niedługo pojawi się w przemyśle lotniczym. Jako przykłady barier utrudniających wyjście z rynku można podać:

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.