KIEROWANIE FUNDUSZEM PŁAC

Istotą tego procesu jest kontrolowanie funduszu płac, którego zmiany i struktura mają znaczenie strategiczne. Funduszem płac określa się sumę wynagrodzeń, obciążeń socjalnych, wydatków związanych z wymianą personelu i płac pośrednich. Jest on elementem równowagi finansowej, ponieważ ma poważny udział w ogólnych kosztach przedsiębiorstwa (od 20 do 80%). Odgrywa on również istotną rolę w równowadze społecznej ze względu na skutki w dziedzinie polityki płacowej.

Czytaj dalej KIEROWANIE FUNDUSZEM PŁAC