Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

ANALIZY RYNKU

Granica między modelami i narzędziami służącymi analizie jest czasami zakreślona niezbyt wyraźnie. Przeznaczeniem całej zorganizowanej działalności jest zaspokajanie czyichś potrzeb. To stwierdzenie wyznacza analizom rynku nową i dużo bardziej istotną rolę. Wiąże się to z faktem, że są one mniej podatne na manipulacje, to znaczy ich celem nie jest przede wszystkim sprzedaż istniejącego asortymentu wyrobów, służą one raczej do określenia zasadniczych potrzeb potencjalnych klientów. Jest rzeczą niezbędną, aby ustalić, w jakim stopniu wyroby przedsiębiorstwa bądź świadczone przez nie usługi są w stanie zaspokoić potrzeby klientów.

Wybrałem, aby omówić, trzy narzędzia analityczne opracowane przez B2B, firmę zajmującą się doradztwem, która należy do Scandstrat Group. Są to: analiza zajmowanej pozycji, analiza wewnętrzna i analiza lojalności. Podobne podejście może być również zastosowane do innych postaci diagnozy dotyczącej zagadnień organizacyjnych.

Pierwszym etapem analizy zajmowanej pozycji jest próba rozpoznania popytu na wyroby przedsiębiorstwa lub świadczone przez nie usługi oraz zwrócenie się z prośbą do klientów, aby uporządkowali je według ważności. W następnym etapie klientom jest zadawane pytanie dotyczące oceny możliwości zaspokojenia tego popytu przez przedsiębiorstwo. Taką analizę należy przeprowadzić dla wszystkich przedsiębiorstw liczących się w danej gałęzi przemysłu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.