Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Analiza treści

Techniki wyobrażeń polegają na prezentacji badanym pewnej sytuacji i poproszeniu ich o przedstawienie odczuć i postaw innych osób w badanej sytuacji. Badani są wyraźnie proszeni o wyrażanie nie swoich własnych, lecz opinii innych osób. Niekiedy więc wprowadza się elementy gry, prosząc badanych, aby odgrywali zachowanie innych osób w ramach badanej sytuacji. U podstaw tych technik leży fundamentalne założenie technik projekcyjnych, zakładające, że badani będą projektować własne odczucia i postawy na innych. Często zadanie pytania w trzeciej osobie: „Czy pana/i sąsiedzi kupują środki antykoncepcyjne?” a nie w pierwszej: „Czy kupuje pan/i środki antykoncepcyjne?” pozwala uzyskać bezpośrednią odpowiedź badanego, dla którego odpowiedź wprost na zadane pytanie może być zbyt krępująca.

Z cechy tej wynika jedna z podstawowych zalet technik projekcyjnych, mianowicie taka, że pozwalają one na uzyskanie odpowiedzi na pytania, które nie mogą zostać zadane w badaniach z zastosowaniem technik wywiadu swobodnego. Gdy badani nie są skłonni lub nie są w stanie (bo nie uświadamiają sobie tego) dać wprost odpowiedzi, wówczas wskazane jest sięgnięcie do technik projekcyjnych. Techniki te wymagają jednak ostrożnego stosowania, nawet przez wykwalifikowanych badaczy.

Analiza treści jest – jak wynika z samej nazwy – techniką analizy tekstu. Jej celem jest identyfikacja i odpowiednia kwalifikacja treści lub znaczeń określonych konfiguracji językowych – słów, zwrotów, zdań lub dłuższych wypowiedzi. We wszystkich tych przypadkach powinno się dokonywać analizy empiryczno-semantycznej, tzn. najpierw zapoznać się ze znaczeniem jednostek językowych w kontekście samego języka, jak i kontekstu językowego, w jakim dany tekst powstał. Możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje analizy treści:

– analizę leksykalną – badającą naturę i bogactwo języka, np. poprzez częstotliwość pojawiania się pewnych słów i znaków,

– analizę syntaktyczną – zajmującą się badaniem struktury wypowiedzi, np. poprzez analizę stosowanych czasów gramatycznych i sposobu użycia słów,

– analizę tematyczną – polegającą na określaniu tematów wypowiedzi i częstotliwości ich pojawiania się w trakcie wypowiedzi: jest to najczęściej stosowany typ analizy w badaniach marketingowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.