Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

ANALIZA STRATEGII WEDŁUG MINTZBERGA

W 1984 roku Henry Mintzberg napisał artykuł na temat strategii działalności gospodarczej zatytułowany Trzy ujęcia zagadnień strategii. Artykuł ten cieszył się dużym uznaniem. Dał on początek nowemu podejściu do zagadnień strategii, bowiem ukazanie się tej publikacji zbiegło się z zaistnieniem nowego spojrzenia na czynniki, które mają rozstrzygający wpływ na osiągnięcie sukcesu w działalności handlowej bądź przemysłowej. Ten nowy sposób widzenia zaczął czynić postępy w połowie lat siedemdziesiątych. Mintzberg wyróżnia trzy ujęcia zagadnień opracowywania strategii:

– 1. Wyznaczenie strategii następuje w wyniku rozważnego, w pełni świadomego i kontrolowanego procesu myślowego.

– 2. W analizowanym modelu strategia jest rozpatrywana jako proces planowania. Wynik tego procesu jest względnie dobrze ujednolicony: przedstawia się go zazwyczaj w postaci pozycji, którą ma zająć przedsiębiorstwo.

– 3. Określenia modelu dokonuje osoba zajmująca najwyższe kierownicze stanowisko, wspomagana przez zespół do spraw planowania, jako główny architekt odpowiedzialny za projekt strategii organizacji.

– 4. Konstruując model zakłada się, że są dane ściśle określone ramy czasowe wskazujące, w którym momencie po zakończeniu prac nad wyznaczeniem strategii nastąpi jej realizacja.

– 5. W wyniku procesu planowania uzyskujemy w pełni opracowaną strategię, przy czym można ją formułować i przekazywać innym w różnych postaciach.

– 6. W modelu klasycznym zakłada się, że istnieją sztaby główne: celem modelu jest określenie pozycji strategicznej przedsiębiorstwa lub wyznaczenie strategii dla grupy przedsiębiorstw tworzących portfel.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.